Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #37 | De 'waarden' van de accountant van de toekomst

Episode Summary

Alle NBA-leden en trainees is met het uitsturen van een waardenonderzoek recent gevraagd om mee te denken over de toekomst van het beroep. Daarbij gaat het over maatschappelijk vertrouwen, een passende opleiding, een nieuw beroepsprofiel en de waarden en cultuur van het beroep.

Episode Notes

Het waardenonderzoek van de NBA is onderdeel van een breder veranderprogramma, met als titel Accountant van de toekomst. Dit programma bestaat naast het waardenonderzoek uit desk research en rondetafels. Medio 2024 mag de ledenvergadering van de NBA zich uitspreken over een concreet voorstel voor dat toekomstbestendige beroepsprofiel, zo is de ambitie van het bestuur.

Petra Tijmstra leidt bij de NBA dit brede veranderprogramma, en vandaag is zij te gast in Vitamine A. We spreken over de context, het belang en noodzaak van een onderzoek naar de fundamenten onder de toekomst van de accountant.

Luister je deze podcast tussen 11 en 28 april 2023, weet dan dat je de enquête nog in kan vullen. Daarvoor hebben alle leden van de NBA en trainees een email ontvangen, en kan je die niet meer vinden, ga dan naar https://www.nba.nl/waardenonderzoek