Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #21 | Het mkb en de circulaire economie - Drieluik Duurzaamheid, deel 2

Episode Summary

Dit is deel twee van het drieluik over duurzaamheid en accountancy. In deze aflevering zoomen we meer in op het mkb en wat de transitie naar de circulaire economie daar betekent.

Episode Notes

Wat zijn de uitdagingen voor het mkb als je wil verduurzamen, circulair wil zijn? Moeten we onze kijk op rendement verbreden? Te gast is David Boekel RA, Manager Impact Reporting bij RSM Accountants. Hij heeft ruim ervaring in het MKB. Hij heeft meegewerkt aan de PML Klimaat is financieel als lid van de expertgroep. En hij is lid van de NBA Werkgroep ESG Assurance.