Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #22 | De Young Prof en de circulaire economie - Drieluik Duurzaamheid, deel 3

Episode Summary

In deel drie van het drieluik over de circulaire economie is Jochem Bosgraaf te gast. Hoe kijkt de nieuwste generatie accountants naar de circulaire transitie?

Episode Notes

Jochem is registeraccountant en als manager werkzaam bij EY. Hij is ambassadeur van de NBA Community Planet Finance, bestuurslid van de NBA Young Profs. En hij schreef als werkgroeplid mee aan de 'Handleiding duurzaamheid: klimaat', die in september 2021 is gepubliceerd.