Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #23 | Peter Schimmel over het 'onvolwassen beroep' van de forensisch accountant - deel 1

Episode Summary

In deze aflevering van Vitamine A gaat het over fraude, maar dan specifiek door de bril van de accountant die, in ieder geval volgens gast Peter Schimmel, bij uitstek geëquipeerd is om fraude op te sporen en vast te stellen: de forensisch accountant.

Episode Notes

De Werkgroep Fraude van de NBA publiceerde recent twee brochures met aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude. Dit grote thema is van alle tijden, en even zo de dialoog dan wel discussie daarover. Het is tevens een van de zes hoofdthema’s van de Stuurgroep Publiek Belang en de Veranderagenda audit, opgericht om een impuls te geven aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole.

Welke rol speelt de forensisch accountant in deze context, als het de taak van de forensisch accountant is om een verbinding te leggen tussen de juridische en financieel-economische wereld in het onderzoek naar fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.