Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #27 | Accountants en het belang van soft controls, met Muel Kaptein, deel 2

Episode Summary

Muel Kaptein over soft controls in de accountancy. Muel Kaptein is Partner bij KPMG Integrity & Compliance, en Professor Business Ethics aan de Erasmus Universiteit.

Episode Notes

In deel 2 van dit tweeluik spreekt Vitamine A verder met Muel Kaptein over soft controls in de accountancy. Volgens Kaptein kunnen soft controls helpen om bepaalde waarnemingen die mkb-accountants doen bij hun opdrachtgevers beter te objectiveren. Maar ook accountants werkzaam voor de overheid en accountants in business kunnen baat hebben bij soft controls.

De handreiking 1148 staat hier: https://www.nba.nl/softcontrols

Maximes: https://home.kpmg/nl/nl/blogs/home/posts/2020/12/ebook-een-collectie-voor-het-werk.html

Ehticismen: https://www.free-ebooks.net/international/Ethicismen-en-hun-Risico-s-150-cartoons-over-ethiek-op-het-werk