Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #28 | De blinde vlekken van de accountant

Episode Summary

Boudewijn de Bruin (Rijksuniversiteit Groningen) en Eddy Vaassen (Tilburg University) hebben recent een onderzoek gedaan, en met die uitkomsten op tafel verkennen we hoe de beroepsgroep zich momenteel verhoudt tot ethische dilemma’s. Belangrijkste doel van het beoogde Ethisch Competentiemodel voor Accountants is alle accountants helpen zijn of haar eigen blinde vlekken te gaan zien. Maar het gesprek gaat ook over ‘tone at the bottom’, volgen eigen moreel kompas tegenover externe druk, en over de standvastigheid van de fundamentele beginselen.

Episode Notes

Te gast zijn Boudewijn de Bruin (1974) is hoogleraar Financial Ethics aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. En Eddy Vaassen, hoogleraar Accountancy aan Tilburg University. Samen werken zij vanuit de Faculty Cultuur, Ethiek en Gedrag van de NBA aan een Ethisch Competentiemodel voor Accountants.