Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #29 | Ins en outs van de nieuwe concept-Wet toekomst accountancysector

Episode Summary

Te gast zijn Sarah Nienke van Voorthuisen (Manager Public Affairs bij de NBA) en Arjen Sukkel (Coördinator Juridische Zaken bij de NBA). We bespreken de inhoud van de nieuwe concept-Wet toekomst accountancysector, en wat deze betekent voor de accountant. En we kijken naar het 'speelveld' en de totstandkoming van de nieuwe concept-Wet, en de rol die de NBA daarin speelt.

Episode Notes

Deze aflevering staat in het teken van de nieuwe concept-Wet toekomst accountancysector, die in juli 2022 naar de Raad van State (RvS) werd verzonden, en die recent is gepubliceerd.