Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #3 | Innovatie en het nieuwe accountantskantoor | De podcast voor accountants

Episode Summary

Hoe richt je een vernieuwend accountantskantoor op? En hoe kom je in accountancy met een breed veld van partijen tot een innoverend klimaat?

Episode Notes

In deze derde aflevering van Vitamine A spreken projectleiders Daphne Kolk en Erik Kolthof van de NBA Kennisgroep Accounttech, met Mark van Diermen en Corinne Haenen van het nieuwe en jonge accountantskantoor The Audit Generation. Over het oprichten van een nieuw kantoor, en meer nog over de innovaties om dat onderscheidend te doen. Ook onderzoeken ze met elkaar wat er nodig is om verschillende innoverende partijen met elkaar op te laten trekken en zo tot een nog meer innoverend klimaat te komen.

Host, productie: Sven Budding