Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #40 | Marianne van Kimmenade over fraude: Accountant, ben jij te misleiden?

Episode Summary

Marianne van Kimmenade spreekt over hoe fraude en het accountantsberoep onlosmakelijk met elkaar verbonden schijnen. En over welke vaardigheden de accountant nodig heeft om scherp te zijn op fraude. Is de accountant te misleiden?

Episode Notes

De rol van de accountant bij het identificeren van fraude is al jaren onderwerp van discussie. Fraude is achteraf vaak zwart/wit, maar voordat deze ontdekt wordt wellicht nog bontgekleurd of met vele grijstinten. En naderhand wordt graag naar de accountant gewezen.

Marianne van Kimmenade is sinds 2019 senior beleidsadviseur en 'themaregisseur fraude' bij de NBA. Zij was eerder nauw betrokken bij de eerdere ‘verkennende oorzakenanalyse fraude’ van de beroepsorganisatie.

Lees meer over NBA Standaard 240.