Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #41 | Marcel Pheijffer over corruptie - deel 1

Episode Summary

De vorige Vitamine A ging over fraude. Dat deden we aan de hand van NBA Handreiking 240, die gaat over de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten. De aanleiding voor deze aflevering van Vitamine A is de nieuwe Handreiking 1137, die is gericht op corruptie, omkoping, faciliterende betalingen en, met nadruk, gericht is op álle accountants.

Episode Notes

Te gast is Marcel Pheijffer. Marcel Pheijffer (1967) is hoogleraar Forensische Accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden. Hij is accountant 'in hart en nieren', maar inmiddels zonder RA-titel. Tussen 1991 en 2003 was hij werkzaam bij de FIOD in Haarlem. Daar was hij betrokken bij een aantal grootschalige onderzoeken op het terrein van de georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit. In 2002 was hij werkzaam als inhoudelijk secretaris van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid. En hij promoveerde in 2000 op het proefschrift 'De forensisch accountant; het recht meester'. Daarnaast kennen velen hem van zijn vele bijdragen aan het debat, onder andere in het FD, op accountant.nl en andere kanalen.

Meer over NBA Handreiking 1137.