Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #42 | Marcel Pheijffer over corruptie - deel 2

Episode Summary

Dit is deel 2 van het gesprek met Marcel Pheijffer. De aanleiding voor deze aflevering van Vitamine A is de nieuwe Handreiking 1137, die is gericht op corruptie, omkoping, faciliterende betalingen en, met nadruk, gericht is op álle accountants. We hebben het in deel 2 onder andere over discussies binnen de beroepsgroep: “Er wordt wel eens gezegd dat ik zou strijden met de accountancy sector. Ik zie het nadrukkelijk niet als een strijd. Waarom ben ik kritisch? Omdat ik geloof in nut en noodzaak, maar ook de toegevoegde waarde, meerwaarde van de accountant. Die is er gewoon.” Ook kijkt Marcel vooruit naar risico’s die er aan komen: “Greenwashing, de zaken op het gebied van ESG mooier voorstellen dan ze zijn, wordt de fraude van de toekomst”.

Episode Notes

Marcel Pheijffer. Marcel Pheijffer (1967) is hoogleraar Forensische Accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden. Hij is accountant 'in hart en nieren', maar inmiddels zonder RA-titel. Tussen 1991 en 2003 was hij werkzaam bij de FIOD in Haarlem. Daar was hij betrokken bij een aantal grootschalige onderzoeken op het terrein van de georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit. In 2002 was hij werkzaam als inhoudelijk secretaris van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid. En hij promoveerde in 2000 op het proefschrift 'De forensisch accountant; het recht meester'. Daarnaast kennen velen hem van zijn vele bijdragen aan het debat, onder andere in het FD, op accountant.nl en andere kanalen.

Meer over NBA Handreiking 1137.