Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #43 | Betrouwbare AI en verantwoording. Hoe doe je dat? Met Mona de Boer (PwC)

Episode Summary

Mona de Boer is te gast. Zij is data- en artificial-intelligencespecialist bij PwC, en zij verdedigde recent met succes haar proefschrift waarin zij onderzoek deed naar hoe de wetenschap van ‘algorithm audit’ al dan niet kan helpen in de context van de EU Artificial Intelligence Act. Een gesprek over betrouwbare AI en verantwoording. Hoe doe je dat?

Episode Notes

De komende jaren is het kleur bekennen waar het AI betreft. Wat betekent de EU Artificial Intelligence Act straks voor de accountant? Wat is een betrouwbaar AI-systeem? Wat is de rol van ‘algorithm audit’? Welke rol spelen AI-systemen straks als onderdeel van het controleren van een jaarrekening of van ESG-informatie? Hoe verhoudt AI zich tot cultuur en ethiek? Wat zijn de bedrijfsrisico’s van AI, en wat zijn de risico’s voor de bedrijfsvoering? Hoe gaat de accountant om met een kennisachterstand in AI? In deze aflevering van Vitamine A proberen we een laag dieper te gaan in de AI-trend.

Info over en aanmelden voor Accountantsdag 2023.

Online pdf van het proefschrift van Mona de Boer: Trustworthy AI and accountability: yes, but how?