Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #44 | De kwartiermakers zelf aan het woord over hun rapport! In gesprek mer Marlies de Vries en Chris Fonteijn

Episode Summary

In deze aflevering spreken we met de kwartiermakers toekomst accountancysector Marlies de Vries en Chris fontein. Ze reageren op vragen naar aanleiding van hun slotrapportage die recent verscheen met als titel 'Druk en tegendruk'.

Episode Notes

Naast de kwartiermakers Marlies de Vries en Chris fontein spreken we met een aantal nauw betrokken bij de sector. We bellen daarvoor met Leen Paape over de expertgroep, opleiding en beroepsprofiel. We spreken Marcel Pheijffer. Hij reageert op het stuk over fraude, en aan het woord komt Maaike Westra. Zij is vanaf 1 januari voorzitter van de NBA young profs, en zij kijkt naar het rapport door de bril van de jongste generatie accountants.

Aanmelden en info NBA-ledenvergadering

Druk en tegendruk: Slotrapportage kwartiermakers toekomst accountancy