Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #46 | Deel 2 - Wat heeft de accountant nou eigenlijk aan de filosofie?

Episode Summary

Dit is deel 2 van het gesprek met filosoof Charlie Groen. Als filosoof werkt zij bij PwC, en is daar Senior Advisor Culture and Behavior Transformation.

Episode Notes

Met dit keer Charlie Groen te gast, draagt Vitamine A de accountant het filosofische perspectief opnieuw aan. De centrale vraag is: wat heeft de accountant nou eigenlijk aan filosofie? We praten onder andere verder over hoe filosofische principes toegepast kunnen worden om een ethische cultuur te bevorderen binnen de accountancy. We raken het thema beloning, en over wat de filosofie ons leert over het nastreven van bezit. En we zoomen uit, naar duurzaamheid en het sociaal contract.

Diverse links:

- Meer filosofische verdieping op the official YouTube channel of Dr. Michael Sugrue.

- Of luister de Podcast Filosofie

- Moreel besluitvormingsmodel voor accountants: het model onderbouwt en maakt het proces inzichtelijk van de wijze waarop een ethisch competente accountant tot een morele beslissing komt

- Vitamine A #31 | Filosofie als denkgereedschap voor accountants, deel 1

- Vitamine A #32 | Filosofie als denkgereedschap voor accountants, deel 2

- Boek: Filosofie voor een weergaloos leven van Lammert Kamphuis