Vitamine A | De podcast voor accountants

Vitamine A #47 | De toekomst van het accountantsvak in je achterzak!

Episode Summary

In gesprek over de onepager van de Young Assurance Boards van de oob-kantoren en de NBA Young Profs. Over de vier kernthema's uit het recente eindrapport van de kwartiermakers, en met veel tips voorzien voor de (jonge) professional in het accountanstvak.

Episode Notes

In deze aflevering van Vitamine A aan tafel: vanuit de Young Assurance Boards Jessica van der Vlugt van PwC en Johannes van der Drift van EY, en aan tafel zit ook Jeffrey Heerschop van o.a. de Inspectie leefomgeving en transport, en tevens bestuurslid van het NBA Young Prof bestuur.

De Young Assurance Boards van de oob-kantoren en de bestuursleden van de NBA Young Profs hebben de vier kernthema's uit het recente eindrapport van de kwartiermakers samengevat, en daarna van eigen tips voorzien. De onepager is recent verschenen, ingedeeld op vier hoofdthema’s, en met bulletsgewijs per thema tips voor de jonge professional in het accountanstvak.

We hebben het over hun samenwerking, over de uitdagingen voor hun generatie, gekeken vanuit het rapport van de kwartiermakers. En we duiken de onepager in die ze met elkaar hebben gemaakt.

Bekijk en download hier de onepeager.

Artikel 'Jonge accountants willen meer verandering teweegbrengen'

Lees ook op Accountant.nl: Young profs: 'Veranderen kunnen we niet alleen, we hebben iedereen nodig'

Meer over de NBA YOUNG PROFS: www.nba.nl/nba-young-profs/

Vitamine A #26, over soft controls, deel 1

Vitamine A #27, over soft controls, deel 2